Γιατί online συνεδρίες;

Οι online συνεδρίες είναι ένας νέος και εναλλακτικός τρόπος συνεδριών που απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τον ψυχολόγο, έχουν κινητικές δυσκολίες ή για προσωπικούς λόγους δεν θέλουν να μετακινηθούν από τον χώρο τους. Επίσης απευθύνεται σε ανθρώπους που για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους βρίσκονται μακριά από την χώρα καταγωγής τους και χρειάζεται να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό για συμβουλευτικούς ή ψυχοθεραπευτικούς λόγους. Τόσο η κατανόηση σε γλωσσικό επίπεδο, όσο και η γνώση των κοινωνικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του κάθε ανθρώπου, από έναν ομόγλωσσο σύμβουλο, καθιστούν την όλη διαδικασία πολύ πιο εύκολη και αποτελεσματική.

Πως λειτουργούν;

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται από τον χώρο σας, κυρίως μέσω Skype και με τη χρήση μικροφώνου ή και κάμερας. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια με την συμβουλευτική στον χώρο του γραφείου, τόσο σε χρόνο όσο και στο βάθος της συμβουλευτικής ή της ψυχοθεραπείας. Η χρήση αυτής της μορφής επικοινωνίας φτάνει σε ένα υψηλό επίπεδο ανεξάρτητα από την απόσταση.

Εναλλακτικά, για όσα άτομα δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν τηλεφωνικά.
Οι συνεδρίες διαρκούν 50 λεπτά και πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα κατόπιν συνεννοήσεως μαζί μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Pscychologos Thessaloniki Skype

Επισκεφθείτε μας σήμερα

Κλείστε μια διαγνωστική συνεδρία γνωριμίας!