Συνεργάτες

Το Γραφείο μας έχει αναπτύξει πολλές συνεργασίες με οργανισμούς και ψυχολόγους, όπου με την βοήθεια τους μας παρέχουν υπηρεσίες τους αλλά και υποστήριξη στην διαδικασία επιλογής κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού εξετάζοντας προφίλ υποψηφίων.

Επισκεφθείτε μας σήμερα

Κλείστε μια διαγνωστική συνεδρία γνωριμίας!